ZORKA Cnotliwy Nos
PKR.VI-8598
data ur. 30.06.2003
Matka: PSOTA Cnotliwy Nos
Ojciec: NICPOŃ Cnotliwy Nos
BIERKA Cnotliwy Nos
PKR.VI-9602
data ur. 07.08.2004
Matka: WISŁA Cnotliwy Nos
Ojciec: ŁOTRZYK Kłusująca Sfora
LUŚNIA Cnotliwy Nos
KW.VI-739/GP
data ur. 30.05.2009
Matka: ZORKA Cnotliwy Nos
Ojciec: TROP NN
LUTNIA Cnotliwy Nos
KW.VI-740/GP
data ur. 30.05.2009
Matka: ZORKA Cnotliwy Nos
Ojciec: TROP NN
TOSCA Cnotliwy Nos
KW.VI-945/GP
data ur. 29.07.2012
Matka: ZORKA Cnotliwy Nos
Ojciec: ZAGRAJ NN

Pages: 1 2 3